April 15, 2012

SCANDAL @MTV ZUSHI FES 12 supported by RIVIERA

Credit : chichi

SCANDAL จะร่วมขึ้นแสดงในงาน MTV ZUSHI FES 12 ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 10 , 11 และ 12 สิงหาคมนี้ (ตอนนี้ยังไม่มีข้อมูลว่า SCANDAL จะขึ้นแสดงในวันไหน) สถานที่จัดงานคือ Riviera Zushi marina ที่คานากาว่า


No comments:

Post a Comment