May 21, 2012

SCANDAL「LIVE IDO LIVE」 TOUR 2012 #2

Credit :  MUSIC LOUGNE

เริ่มกันแล้วสำหรับทัวร์คอนเิสิร์ตฤดูใบไม้ผลิ SCANDAL「LIVE IDO LIVE」 TOUR 2012 
ยูนิฟอร์มใหม่ที่ใช้เล่นคอนเสิร์ตเท่ห์จัง 

- คลิกที่รูปเพื่อดูรูปขนาดใหญ่ -
*กำหนดการทัวร์
19 พฤษภาคม - Kagoshima, Carpavo Hall
20 พฤษภาคม  - Kumamoto, DRUM Be-9 V1
22 พฤษภาคม  - Nagasaki, DRUM Be-7
25 พฤษภาคม  - Hiroshima, Club Quattro
26 พฤษภาคม  - Okayama, Crazy Mama Kingdom
28 พฤษภาคม - Takamatsu, DIME
29 พฤษภาคม  - Tokushima,Club Grindhouse
2 มิถุนายน - Nagoya, Zepp Nagoya
3 มิถุนายน - Osaka, Zepp Namba
5 มิถุนายน - Wakayama, GATE
6 มิถุนายน - Kyoto, Kyoto Muse
8 มิถุนายน -T okyo, Zepp Tokyo
11 มิถุนายน - Nagano, Junk Box
13 มิถุนายน  - Niigata, LOTS
14 มิถุนายน  - Sendai, RENSA
16 มิถุนายน  - Sapporo, PENNY LANE24
17 มิถุนายน  - Sapporo, PENNY LANE24

1 comment: