March 9, 2012


จะมาแจ้งทุกคนว่าเราจะต้องไปฝึกงานที่กรุงเทพ 2 เดือนค่ะ (เจ้าของบล็อกเป็นคนตจว.ค่ะ ^^)
ต้องเดินทางพรุ่งนี้แล้ว~~~~~
ยังไม่รู้เลยว่าหอพักที่ไปอยู่จะมีสัญญาณอินเตอร์เน็ตให้เล่นรึเปล่า (หวังว่าคงมีเนอะ สาธุ๊...)
แล้วก็ยังไม่รู้ว่าจะมีเวลาเข้ามาอัพเดทข่าวในบล็อกรึเปล่า :s
แต่ยังไงก็จะพยายามเข้ามาให้ได้นะคะ ^^


No comments:

Post a Comment