November 30, 2011

RINA ในชุด...!?


คำแปลจากทวิตเตอร์ของRINA :  "The other day, I had a photoshoot for my coming-of-age ceremony! I wore a long-sleeved kimono and a dress! I'm excited for next year..." 
(แปลโดย Jade ^^ )


สำหรับ Coming of age ceremony ก็คือวันฉลองการบรรลุนิติภาวะของวัยรุ่นญี่ปุ่น (20ปี )  หรือเรียกว่า Seijin No Hi ซึ่งตรงกับ วันจันทร์ที่ 2 ของเดือนมกราของทุกปี  จะเป็นวันที่ระลึกถึงการได้เป็นผู้ใหญ่ของตนเอง  ซึ่งต่อจากนี้ต้องมีความรับผิดชอบและรู้จักวางแผนชีวิตด้วยตัวเอง  โดยวัยรุ่นที่อายุครบ 20 ปีในปีนั้น จะฉลองกันที่อำเภอของเมืองที่ตนเองอยู่
เพิ่มเติม > http://en.wikipedia.org/wiki/Seijin_shiki#Coming_of_age_ceremonyNo comments:

Post a Comment